Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2022-05-20
Regulatorisk

Modulerna är varianter av bolagets populära Entrymoduler, för vilka det har varit brist på ARM Cortex M0 mikroprocessorer (MCU). De nya modulerna, XM124 och XM123, kommer att innehålla den pulsade koherenta radarsensorn A111 tillsammans med en kraftfullare ARM Cortex M4 MCU samtidigt som de säljs till ett attraktivt ingångspris.

2022-04-26
Regulatorisk

Acconeer AB (publ) ("Bolaget") höll den 26 april 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

2022-04-26
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.

2022-04-22
Regulatorisk

I första kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 121 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 130% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal moduler såldes, 26 428 och 129 113 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 855 523 radarsensorer och 58 342 moduler. Under kvartalet såldes även 398 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 039. Bruttomarginalen i Q1 var 62% och hela elva nya kundprodukter lanserades.

2022-04-04
Regulatorisk

Acconeers radarsensor A1 används för närvaro- och hinderdetektering i en nyligen annonserad social robot från en av Japans största elektroniktillverkare, som tillhandahåller exklusiva produkter till konsumenter globalt. Det initiala potentiella värdet av lanseringen uppskattas till 150 000 USD årligen för Acconeer, baserat på prognoser från tillverkaren. Produkten kommer initialt att lanseras på den japanska marknaden.

2022-03-24
Regulatorisk

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") håller årsstämma den 26 april 2022 kl. 16.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.

2022-03-24
Regulatorisk

Acconeer AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

2022-02-25
Regulatorisk

Acconeer tillkännager idag en överenskommelse med GlobalFoundries om att att Acconeer ska bli en direktkund till GlobalFoundries. Kontraktsdiskussioner kommer att påbörjas omedelbart och beräknas avslutas före slutet av 2022. GlobalFoundries Inc. är ett av världens ledande kontraktstillverkningsföretag för halvledarkomponenter, hos vilka Acconeer producerar sina halvledar-wafers.

2022-02-18
Regulatorisk

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

När du anmäler dig kommer din e-postadress lagras av beQuoted som tillhandahåller tjänsten. Din information kommer att hanteras enligt deras integritetspolicy.