Investor relations

SE
EN

Ledningen

Lars Lindell VD

Född 1963. Anställd sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet, Master of Business Administration University of Cambridge
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
Säljchef Affärsenhet Modem Ericsson Lund (2014-2015), Landschef STEricsson Japan (2009-2014).
Innehav: Privat innehav om 118 806 aktier och 53 303 optioner.

Björn Bengtsson CFO

Född 1966. Konsult sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomistudier vid Lunds universitet 1988-1991, Auktoriserad revisor.
Andra pågående uppdrag: Företagsledare och konsult på redovisningsbyrån FinansBalans
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: -

Mats Ärlelid Chief Technology Officer

Född 1979. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i kretsdesign vid Lunds universitet,
Civilingenjör i Elektroteknik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Privat innehav om 54 4100 aktier och 17 882 optioner.

Mikael Egard Chief Operating Officer

Född 1982. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i fysik vid Lunds universitet, Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare av Ardventor AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Innehav privat och genom Ardventor AB om total 554 850 aktier och 19 011 optioner.

Magnus Hansson Head of Operations

Född 1964. Konsult sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Elektroteknik, Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i BeammWave AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ett antal konslutuppdrag inom teknikbranschen.
Innehav: Privat innehav om 5773 aktier.

Mikael Rosenhed Head of Product Management

Född 1962. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Management-konsult IT (2015-2016), R&D chef mjukvara Sony Mobile Communications, Lund (2011-2015).
Innehav: Inget innehav.

David Hagman Håkansson Head of Customer Support

Född 1970 Anställd sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Systems Science, Lunds universitet samt Media and Communication Studies, Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Privat innehav om 40 564 aktier och 24 067 optioner.

Magnus Gerward Business Development Director

Född 1974. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik samt Technology Management Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Marknads- och säljchef Tieto (2013-2016), Affärsutvecklare Scalado (2010-2013)
Innehav: Privat innehav om 33 238 aktier och 56 489 optioner.

Anna Aleryd Head of Marketing and Communications

Född 1980. Anställd sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i Automation och Mekatronik, Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren:- Head of Developer Communication, Developer Program, Sony Corporation.
Innehav: 8 632 aktier och 26 608 optioner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

När du anmäler dig kommer din e-postadress lagras av beQuoted som tillhandahåller tjänsten. Din information kommer att hanteras enligt deras integritetspolicy.