Investor relations

SE
EN

Bolagsstämmor

Årsstämma 2022

Acconeer AB höll årsstämma den 26 april 2022 kl. 16.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.

Dokument

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Punkt 12 Förslag till beslut om teckningsoptioner av serie 2022_2026
Punkt 12 Villkor för teckningsoptioner serie 2022_2026 i Acconeer AB
Punkt 13 Förslag till beslut om teckningsoptioner av serie 2023_2026
Punkt 13 Villkor för teckningsoptioner serie 2023_2026 i Acconeer AB
Punkt 14 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

När du anmäler dig kommer din e-postadress lagras av beQuoted som tillhandahåller tjänsten. Din information kommer att hanteras enligt deras integritetspolicy.