Investor relations

SE
EN

Teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Programmet innebär att högst 600 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 1 maj 2019 och dels den 1 november 2019 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,96 procent.

Teckningsoptioner serie 2018/2021

Antalet Teckningsoptioner i serie 2018/2021 uppgår till högst 200 000. Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2018/2021 kan äga rum under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen per Aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för Aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.