Investor relations

SE
EN

Ägare

De 10 största aktieägarna per 2020-06-05

Ägare  Antal aktier Andel
BGA Invest AB 2 717 500 11,66%
Winplantan 2 222 500 9,54%
Alps Alpine CO LTD 1 854 300 7,96%
Avanza Pension  1 608 117 6,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 745 332 3,2%
Dreamtech Co. Ltd 603 320 2,59%
Uniquest Corporation 603 320 2,59%
Ardventor AB/Egard, Mikael 581 550 2,49%
Mats Ärlelid 571 000 2,45%
Lars-Erik Wernersson AB 556 500 2,39%
Summa 10 största ägare 12 063 439 52%
Övriga aktieägare  11 237 061 48%
Totalt antal aktier 23 300 500 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.