Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2019-12-18
Regulatorisk

Ordern gäller Acconeers radarsensor A111. En del av ordern går till produktion av den sociala roboten LOVOT från GROOVE X, ett japanskt bolag om vilket Acconeer publicerar en customer story om idag. Japanese Restar Electronics Corporation är en ledande japansk distributör med särskilt stark position bland bolag verksamma inom segmentet konsumentelektronik.

2019-12-11
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers radarsensor A111.

2019-12-06
Regulatorisk

Per den sista september hade BEYD levererat Acconeers sensorer till fem olika kunder, där tre är verksamma inom området parkeringssensorer och en vardera inom nivåmätning i tankar och närvarodetektion. Den nya ordern från BEYD innefattar Acconeers radarsensor A111.

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 24 2020
Årsredovisning 2019

IR-kontakt

Lars Lindell VD
010-218 92 00 ir@acconeer.com

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.