Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2020-04-09
Regulatorisk

Inför Acconeers årsstämma, som inleds tisdagen 14 april 17.30, presenteras tidigare opublicerade siffror över tre parametrar som är viktiga för bolaget:

  • Intäkter - Acconeers intäkter var 2 114 tusen kronor under första kvartalet 2020, vilket innebär en tillväxt på 16% jämfört med föregående kvartal samt 284% jämfört med första kvartalet 2019.
  • Antalet sålda utvärderingskit (EVK:er) - Under första kvartalet 2020 sålde Acconeer 358 utvärderings kit.
  • Kundlanseringar - Det totala antalet kundlanseringar med Acconeers radar uppgår efter första kvartalet 2020 till 17. Detta innebär en tillväxt med tre stycken jämfört med föregående kvartal.
2020-03-31
Regulatorisk

Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.

2020-03-24
Regulatorisk

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Senaste rapporten

Kommande händelser

april 14 2020
Årsstämma
april 17 2020
Delårsrapport Q1 2020

IR-kontakt

Lars Lindell VD
010-218 92 00 ir@acconeer.com

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.