Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2021-12-21
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion. Drainage Management Services Ltd är ett företag baserat i Storbritannien som tillhandahåller övervakningslösningar för dränering och avloppssystem.

2021-12-20
Regulatorisk

Acconeer AB ("Acconeer" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 november 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2021. Den slutliga sammanräkningen visar att 2 310 373 aktier, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 2 465 919 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 105 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Acconeer cirka 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

2021-12-17
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A111 för massproduktion.  NEXTY Electronics är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 24 2022
Årsredovisning 2021

IR-kontakt

Lars Lindell VD
010-218 92 00 ir@acconeer.com

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.