Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2021-09-08
Regulatorisk

Ordrarna avser Acconeers Entry-modul XM132 för massproduktion av kundprodukter i Europa. Asteelflash är ett europeiskt EMS-bolag.

2021-08-17

I och med idag har Acconeer sålt mer än 500 000 A1 radarsensorer totalt sedan bolaget började sälja utvärderingskit (EVK) i februari 2018.

2021-07-23
Regulatorisk

I andra kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 7 643 TSEK, bruttomarginalen var 72% och åtta nya kundprodukter lanserades. I Q2 såldes för första gången över 100 000 sensorer under ett kvartal, 112 256 stycken, och sedan lansering har Acconeer sålt totalt 436 468 radarsensorer. Under kvartalet såldes även 461 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 3 977. Bolaget sålde 2 226 moduler i Q2, och sedan lansering har totalt 11 927 moduler sålts.

Senaste rapporten

Kommande händelser

oktober 29 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Lars Lindell VD
010-218 92 00 ir@acconeer.com

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.