Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2019-12-11
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers radarsensor A111.

2019-12-06
Regulatorisk

Per den sista september hade BEYD levererat Acconeers sensorer till fem olika kunder, där tre är verksamma inom området parkeringssensorer och en vardera inom nivåmätning i tankar och närvarodetektion. Den nya ordern från BEYD innefattar Acconeers radarsensor A111.

2019-12-04

From today, Acconeer will start sharing selected customer stories to show innovative ways our customers use the A111 radar sensor in their products and solutions. The first customer story is from HANCOM Mobility, who uses Acconeer's radar in their parking sensor, which is a key part of the ParkingFriends™ platform provided by HANCOM Mobility.

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 20 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 24 2020
Årsredovisning 2019

IR-kontakt

Lars Lindell VD
010-218 92 00 ir@acconeer.com

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.