Investor relations

SE
EN

Ledningen

Lars Lindell VD

Född 1963. VD. Anställd sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet, Master of Business Administration University of Cambridge
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
Säljchef Affärsenhet Modem Ericsson Lund (2014-2015), Landschef STEricsson Japan (2009-2014).
Innehav: Privat innehav om 108 602 aktier och 26 886 optioner.

Henrik Ljung CFO

Född 1958 Konsult sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Lunds universitet, Auktoriserad revisor, CFO i noterade bolag.
Andra pågående uppdrag: Egen konsultverksamhet sedan 2009.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Privat innehav om 10 000 aktier.

Mats Ärlelid Chief Technology Officer

Född 1979. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i kretsdesign vid Lunds universitet,
Civilingenjör i Elektroteknik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Privat innehav om 563 500 aktier.

Mikael Egard Chief Operating Officer

Född 1982. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i fysik vid Lunds universitet, Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare av Ardventor AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Innehav privat och genom Ardventor AB om total 574 050 aktier och 18 559 optioner.

Mikael Rosenhed Head of Product Management

Född 1962. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Management-konsult IT (2015-2016), R&D chef mjukvara Sony Mobile Communications, Lund (2011-2015).
Innehav: Privat innehav om 1 600 aktier.

David Hagman Håkansson Head of Customer Support

Född 1970 Anställd sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Systems Science, Lunds universitet samt Media and Communication Studies, Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -
Innehav: Privat innehav om 4000 aktier och 38 378 optioner.

Magnus Gerward Business Development Director

Född 1974. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik samt Technology Management Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Marknads- och säljchef Tieto (2013-2016), Affärsutvecklare Scalado (2010-2013)
Innehav: Privat innehav om 12 000 aktier och 30 247 optioner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.