Investor relations

SE
EN

Aktien

Acconeers aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 11 december 2017. Antalet registrerade aktier uppgår (per den 31 december 2019) till 23 300 500 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 165 025 kr.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel. 

Handelsinformation

Kortnamn: ACCON
ISIN: SE0010546242

Certified Adviser

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
103 87 Stockholm
Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.