Nyheter

Radar technology company Acconeer signs cooperation agreement with Bintel

Acconeer have signed a cooperation agreement with the Swedish IoT company Bintel regarding the development of waste management solutions based on Acconeers radar technology. The first product from the cooperation is expected to be released by Bintel during the second quarter of 2019.

- Bintel is an innovative systems developer within waste management. They have many ongoing commercial trials both in Sweden and internationally and are consequently an ideal partner for us. We are confident that together we can develop the markets best solution based on our radar sensor, says Lars Lindell, CEO of Acconeer.

- Acconeer's radar sensor has many advantages over alternative technologies. It's small size, ultralow power consumption and the fact that it can be built into the plastic lid of a waste container and needs no hole are just a few. We see a great potential for Acconeer's unique radar sensor and are proud to be their partner to serve customers both locally as well as globally, says Tom Johansen, CEO of Bintel

2018-12-04

For more information, contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

About Acconeer AB

With groundbreaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption of high-accuracy pulsed radar systems with coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also to areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and surveillance systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Stockholm with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA).

About Bintel

Bintel is an innovation company within IoT, with focus on the waste management business. Our mission is to increase sustainability and resource efficiency by injecting new technology into our society.

Bintel develops sensors for the waste management business. These measure waste levels, materials, temperature, position, tampering and movement. By using data from all connected waste bins we can apply machine learning to optimize waste collection and implement new functionality in all connected bins in a municipality. Our cloud solution optimizes routes and collection which saves money for the customer and saves the environment with reduced CO2-emissions and better sorted waste.

2019-05-17
Regulatorisk

Acconeers produkter har funnits tillgängliga på amerikanska Digi-Keys plattform sedan den 15 februari 2018. Digi-Key säljer sedan tidigare såväl Acconeers radarsensor som utvärderingskort och nu lanseras även dielektriska linser för utvärdering på global basis. De nya produkterna kommer att släppas på Digi-Key under maj 2019.

2019-04-26
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2019 

  • Nettoomsättningen uppgick till 550 (83) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -15 991 (-7 428) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,84 (-0,39) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 117 (-6 907) TSEK
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 121 724 (173 211) TSEK
2019-04-23
Regulatorisk

Acconeer har sedan augusti 2018 samarbetat med BEYD på den kinesiska marknaden. Den nya ordern från BEYD innefattar både Acconeers produkter, sensorn A111 och kopplingskortet XB112.

2019-04-16

I syfte att skapa enklare och snabbare utvecklingsprocesser för kunder publicerar Acconeer löpande nedladdningsbara detektorer med tillhörande demonstrationsvideos. Kunderna kan därigenom, utan dröjsmål, ladda ner detektorn direkt från Acconeers hemsida och initiera sensortester.
Detektorn levererar data som gör det möjligt för kunderna att vidareutveckla funktionaliteten på applikationsnivå och sätta sin prägel på produkten.

2019-04-09
Regulatorisk

Acconeer AB höll under tisdagen den 9 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Lund varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-03-25
Regulatorisk

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082, som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 9 april 2019 kommer lägga fram förslaget att Bengt Adolfsson utses till styrelsens ordförande.

2019-03-18
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.