Finansiell kalender

februari 18 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 09 2019
Årsstämma 2019
april 26 2019
Delårsrapport Q1 2019
juli 26 2019
Delårsrapport Q2 2019
oktober 25 2019
Delårsrapport Q3 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.