Styrelse och revisor

Bo Ekelund Ordförande

Född 1970. Styrelsens ordförande sedan april 2018.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom och Ekonomie Magister från Lunds Universitet, Examen från the General Manager Program på Harvard Business School.

Andra pågående uppdrag: Partner på Amrop och agerar rådgivare och chefs och styrelserekryterare till ledande bolag internationellt och i Sverige. Ordförande i bolaget Handiscover och President för Harvard Business Schools alumniförening i Sverige.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Tidigare verksam i ledande positioner på Ericsson och Sony Ericsson, sedermera internationell företagskonsult för teknologi och industribolag. Bo har ett starkt affärs och teknikintegrationsfokus.

 Innehav: inga

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Bengt Adolfsson Ledamot

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomi vid Växjö högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i SmartRefill i Helsingborg AB, BGA FÖRVALTNING AB, Digimail Sverige AB och Minesto AB. Styrelseledamot i Watersprint AB, Minesto Warrants One AB. Styrelseledamot i och majoritetsägare av BGA INVEST AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot BGA Capital AB och Bacapps Support. Styrelseledamot och VD Facino AB, Facino Produktion AB, Facino Produktion AB, Facino AS.

Innehav: 2 717 500 aktier (genom bolaget BGA INVEST AB).

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Lars-Erik Wernersson Ledamot

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning och erfarenhet: Professor i Nanoelektronik vid Lunds universitet sedan 2005.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i C2Amps AB, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, samt styrelseledamot och ägare av Lars-Erik Wernersson AB. 

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): -

Innehav: 556 500 aktier (genom bolaget Lars-Erik Wernersson AB).

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Git Sturesjö Adolfsson Ledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomi Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i SmartRefill i Helsingborg AB, Minesto AB, BGA FÖRVALTNING AB, BGA INVEST AB och Digimail Sverige AB. Styrelsesuppleant i Watersprint AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot BGA Capital AB och Bacapps Support. Styrelseledamot och VD Facino AB, Facino Produktion AB, Facino Produktion AB, Facino AS.

Innehav: 2 717 500 aktier (genom bolaget BGA Invest AB) och privat innehav om 28 000 aktier .

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Thomas Rex Ledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Elektroteknik LTH.

Andra pågående uppdrag: Senior Vice President på Fingerprint Cards, Head of Business Line Smartcards.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Global säljchef på Fingerprint Cards. Vice President Ericsson Mobile Platforms Asia.

Innehav: Privat innehav om 115 260 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Magnus Wide Ledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Popa2 AB, Svea Medical Sport AB, Aktiebolag Riktiga Konsulter i Sverige, Po Pa AB, Stadionmässan i Malmö AB, Europaporten Aktiebolag, Loppet Fastighetsförvaltning AB,  YouCruit AB, Radinn AB, Shapelink AB. Styrelseledamot i Menmo AB, Nortic AB, SPORTO-MEDIA Aktiebolag, Djäkne SS III AB, Menmo Redo AB, Health Guide IRL AB, Reztart AB, Transfera AB, Magnus Wide AB, Menmo2 AB, Malmö Pingstförsamling Förvaltnings AB och Winplantan AB. VD och suppleant i Djäkne AB. VD och styrelseledamot i Djäkne SS II AB, BNSB Bygg Aktiebolag, von Conow Fastighetsaktiebolag och Snowdrops AB. Suppleant i United Robots i Sverige AB, Kunskapsplattan AB, Yobistaff AB och HENCLA AB. Ägare av Magnus Wide AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i Everysport AB och i HittaHem bostadsförmedling i Malmö AB.

Innehav: 2 222 500 aktier (genom bolaget Winplantan AB i vilket han via Djäkne SS II AB äger 16%).

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Revisor

Ola Bjärehäll Revisor

PwC

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.