Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 5 april 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 5 april 2018 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16:30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.