Ägare

10 Största aktieägarna per 2019-02-28

   Antal aktier Andel
BGA Invest AB 2 717 500 14,24%
Winplantan 2 222 500 11,65%
Nordnet Pension 605 714 3,17%
Uniquest Corporation 603 320 3,16%
Dreamtech Co. Ltd 603 320 3,16%
Egard, Mikael /Ardventor AB 574 050 3,01%
Ärlelid, Mats 563 500 2,95%
Lars Erik Wernersson AB 556 500 2,92%
Almi Invest AB 441 000 2,31%
Peak AM Securities AB 286 000 1,50%
Summa de 10 största ägarna 9 173 404 48,08%
     
Övriga aktieägare 9 906 096 51,92%
Totalt antal aktier 19 079 500 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.