Aktien

Första dag för handel

Acconeers aktie listades på Nasdaq Stockholm First North den 11 december 2017. Antalet registrerade aktier uppgår till 19 238 500 stycken och aktiekapitalet uppgår till 961 925.

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel. 

Handelsinformation

Kortnamn: ACCON
ISIN: SE0010546242

Certified Adviser

Redeye
Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
103 87 Stockholm

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.